Psychologische hulp aan volwassenen

Praktijk de Stap biedt prima psychologische hulp aan volwassenen vanaf 18 jaar. De praktijk is in 2008 opgericht. Praktijk de Stap is een overkoepelende naam waar Vitaal Mens onderdeel van is. Praktijk de Stap is de praktijknaam voor Apeldoorn, Vitaal Mens is de naam voor de locatie in Ede. VOOR PRAKTIJK DE STAP (APELDOORN) GELDT EEN CLIËNTENSTOP.

De wachttijd bedraagt op dit moment drie maanden. Zie verder onder ‘actuele informatie’.

Problemen horen bij het leven. Maar als je al lang met psychische klachten rond loopt, of als je problemen zwaar op je drukken, dan is het verstandig om hulp te zoeken. Misschien kan praktijk de Stap – Vitaal Mens het nodige voor je betekenen!

Praktijk de Stap – Vitaal Mens is een praktijk voor de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) De behandeling is relatief kortdurend en bestaat uit ongeveer 4 tot maximaal 15 sessies, afhankelijk van jouw situatie. De GB-GGZ is vooral bedoeld voor mensen met lichte tot matige klachten, die daar nog geen of weinig eerdere behandeling voor hebben gehad. Maar ook als het iets ernstiger of hardnekkiger is kan je mogelijk bij mij terecht. Twijfel je? Overleg met je huisarts of praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) of je in aanmerking komt, of neem contact op. Voor (zeer) ernstige klachten, verslaving en sterke suïcidale gedachten is Praktijk  de Stap niet de juiste plek.

Hulpverlener van Praktijk de Stap – Vitaal Mens is GZ psycholoog Jos van der Staaij. Hij zit al lang in het vak en heeft veel ervaring opgedaan met verschillende problemen zoals:

 • stemmingsproblemen (somber zijn)
 • somatoforme problemen
 • (te) angstig zijn en situaties vermijden
 • last ondervinden van nare ervaringen in het verleden
 • gedragsproblemen; doorschieten in gedrag, de grens niet weten te vinden, agressie
 • problemen in het langdurig vasthouden van de aandacht; afleidbaarheid; problemen met organiseren en plannen
 • moeite om andere mensen aan te voelen en te begrijpen, soepel te communiceren en/of een probleem met soepel reageren (flexibiliteit)
 • problemen met het reguleren van emotie
 • dwanggedachten en dwanghandelingen
 • te afhankelijk zijn van anderen, te weinig op eigen benen durven staan
 • alsmaar bewonderd willen worden

GZ psycholoog Jos van der Staaij helpt je graag om je probleem te overwinnen of beter met je probleem om te gaan. Zodat je kwaliteit van leven verbetert!

Werkwijze – krachten bundelen

Praktijk de Stap – Vitaal Mens biedt betrouwbare psychologische hulp, waarbij jij als cliënt serieus wordt genomen. Dit betekent dat we een samenwerking opbouwen waarbij we de krachten bundelen. We gaan uit van wat jij wilt bereiken. Je behandelaar kan je suggesties geven op grond van zijn ervaring en wat hij bij jou signaleert, maar jij bepaalt waarvoor je wilt gaan. Binnen praktijk de Stap – Vitaal Mens wordt gewerkt met verschillende methodieken (zie het betreffende tabblad), we zullen samen zien wat je aan spreekt. Er zal zoveel mogelijk een positieve insteek worden gemaakt, waarbij aandacht wordt besteed aan wat goed gaat en wat sterke kanten zijn. Ook zal niet almaar over problemen worden gepraat. De focus zal niet zozeer liggen op je klachten, maar op de wijze waarop je omgaat met de moeilijkheden die je in je leven tegen komt. e stijl van communiceren is open, duidelijk en direct, met ruimte voor humor.

methodieken

Procedure

Na aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek, de intake. Vervolgens zal in samenwerking een overeenkomst worden opgesteld waar de behandeling zich op zal richten.  Aan het begin en einde van de behandeling zal u gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen waarin uw klachten worden ‘gemeten’. We kunnen dan zien welke verschillen dit geeft.

Actuele informatie

Praktijk Vitaal Mens heeft een wachttijd van drie maanden (tot aan de intake).   Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling. Uw zorgverzekeraar biedt de mogelijkheid tot zorgbemiddeling, dat wil zeggen dat actief met u wordt mee gekeken waar u het snelst terecht kan!

Aanwezigheid op locatie: hulpverlener J. van der Staaij is op maandagen aanwezig op de locatie, incidenteel op andere dagen. Hij is dinsdagen, woensdagen en donderdagen beschikbaar op de locatie in Ede.

De praktijk heeft recent een kwaliteitskeurmerk verworven via de NVGzP (beroepsvereniging voor GZpsychologen). De volledige visitatie is doorlopen en afgerond met een volledige certificering.  Het betekent dat praktijk de Stap – Vitaal Mens volledig voldoet aan de geldende kwaliteitseisen en wet- en regelgeving.

Cliëntwaardering gemeten via de CQi-GGZ-VZ-AKWA

rapportcijfer 2024 (31 afsluitingen): 9,16

Waardering vanaf januari 2023

 rapportcijfer  2023 (58 afsluitingen): 9,28

gemeten vanaf januari 2022

rapportcijfer 2022   9,0

 

In 2022 is het Afbeeldingsresultaat voor zorgprestatiemodel uitleg geïntroduceerd.

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Het is een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Wilt u hier meer over lezen? Dat kan via de patïentfolder.

Crisis

In geval van crisis binnen kantoortijden, neemt u contact op met J. van der Staaij. Hij maakt diezelfde dag tijd voor u vrij. In geval van crisis buiten kantoortijden, neemt u contact op met de huisartsenpost van uw gemeente. Zij kunnen doorverwijzen naar de crisisdienst.

Waarneming

Bij langdurige ziekte wordt waargenomen door collega E.L.G,. Carlier, psychyater-psychotherapeut