Aanbod

Praktijk de Stap heeft een divers aanbod van behandelvormen (zie de specifieke tabbladen). De Stap hanteert een eclectische behandelmethode waarbij diverse methodieken kunnen worden gecombineerd. U als cliënt wordt betrokken bij de keuze van behandelmethodiek; er wordt rekening mee gehouden wanneer u een voorkeur heeft. Wanneer wordt afgeweken van de standaard, bijvoorbeeld wanneer gekozen wordt voor ACT,  zal dit worden gemotiveerd en expliciet met u worden besproken en uw instemming worden gevraagd. De verantwoording hiervan wordt dan ook in het dossier opgenomen. Een behandeling kan worden ondersteund met e-health modules.

 

Aanbod Psychologie

Zie de diverse tabbladen

 

Aanbod Burn out behandeling

In de Burn out coaching wordt gewerkt met een duidelijk en overzichtelijk plan dat goed wordt afgestemd op de coachee en werkgever.

Meer weten? Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.