Psychologische hulp aan volwassenen (vanaf 18 jaar)

Je verzekering vergoedt (geheel of gedeeltelijk) de hulpverlening voor basis GGZ.

Daarvoor is altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Voor 2023 heeft Vitaal Mens met veel zorgverzekeraars een contract gesloten: met Centrale Zorgeenheid (CZ, Ohra, Nationale Nederlanden), met Achmea (De Friesland, Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, Prolife), met Menzis (Anderzorg), met OWM verzekeraar Zorg en zekerheid (AZVZ), met ASR (Ditzo),  met Caresq (Aevitae) en met DSW (in Twente, Stad Holland). Ook met VGZ (IZZ, IZA, MVJP, Zorgzaam, N.V. zorgverzekeraar UMC, Univé – Zekur).   

Er wordt altijd een beroep gedaan op het eigen risico (E 385 per jaar). Wanneer Praktijk de Stap  een contract heeft met je zorgverzekeraar, betaal je geen eigen bijdrage. Wanneer er geen contract is, betaal je een eigen bijdrage afhankelijk van het soort polis je hebt. Restitutiepolis: geen eigen bijdrage. Naturapolis: je verzekeraar vergoedt meestal maar 65-80 procent van de declaratie. Je betaalt dan een eigen bijdrage, je hulpverlener zal hierover duidelijke afspraken maken.

Grote veranderingen in de GGZ per 2022

In 2022 vinden er veranderingen plaats in de GGZ:

  • er moet per maand worden gedeclareerd (dus niet meer aan het einde van het gehele behandeltraject, zoals eerder)
  • in het jaar dat zorg wordt afgenomen, wordt het eigen risico in rekening gebracht

Administratie

Declaraties worden automatisch gedaan via het VECOZO platform, wanneer er een contract is met uw zorgverzekeraar. Wanneer dit niet het geval is, zal declaratie via u moeten verlopen.

Voorwaarden voor vergoeding

Er vindt ALLEEN VERGOEDING plaats door uw zorgverzekeraar ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN

  1. er vindt alleen vergoeding plaats wanneer er sprake is van een ‘stoornis’ die in het DSM handboek wordt beschreven.
  2. er wordt geen vergoeding geboden van behandeling van aanpassingsstoornissen, behalve als deze het gevolg zijn van kindermisbruik of -mishandeling;
  3. er wordt geen vergoeding geboden van behandeling van enkelvoudige fobieën, delier, en een aantal seksuele stoornissen;
  4. er wordt geen vergoeding geboden van relatietherapie/relatieproblemen
  5. een aantal behandelmethoden is uitgesloten, waaronder neurofeedback, psychoanalyse, gestalttherapie.

Wanneer je ZORGVRAAG NIET DOOR JOUW ZORGVERZEKERAAR WORDT GEDEKT  (zie hier boven), zijn de kosten voor jou.
Tarief 2023: € 115 per sessie van 55 minuten.

Burn out coaching (Vitaal Werken)

Voor informatie en het afspreken van een (gratis) telefonisch intakegesprek, zoek svp contact met Jos van der Staaij via het mobiele nummer 06 18729220. Wanneer ik in gesprek ben, spreek svp in op de voicemail; je wordt altijd terug gebeld. Of mail naar info@vitaalwerken.com.

Mensen met burn out klachten doen er goed aan om eerst een huisarts of bedrijfsarts te raadplegen, voor het stellen van een diagnose. Burn out behandeling wordt sinds 2012 niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Check je aanvullende verzekering of er toch vergoeding mogelijk is. De huisarts kan voor psychologische hulp verwijzen naar praktijk De Stap, wanneer er sprake is van onderliggende problematiek die kan worden geclassificeerd volgens DSM-5 (stemmingsproblemen bijvoorbeeld, of angstproblemen). Deze zorg wordt dan vanuit de basisverzekering vergoed (wel is het eigen risico van toepassing).

Vergoeding door werkgever

Meestal wordt een burn out traject vergoed door je werkgever. Het is dus verstandig om hierover contact te zoeken met je werkgever. Praktijk De Stap zal desgevraagd een offerte opmaken.

Zorginstituut Nederland, 2016:   Werkgevers hebben een inspanningsverplichting in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en dienen zorg bij werkgerelateerde problemen te betalen’

Tarief voor bedrijven: € 140 per uur