Afbeeldingsresultaat voor afbeelding burn outPraktijk de Stap heeft veel ervaring met burn out coaching. Er wordt een positieve insteek gehanteerd. Hierbij wordt de burn out-situatie gezien als een mogelijkheid om als mens en organisatie te groeien en het werk/leven in te richten op een manier  die beter ‘past’.

Overbelasting

Burn out is een vorm van uitputting die ontstaat door langdurige overbelasting. Hier kunnen meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen, die te maken hebben met het werk, maar ook met persoonskenmerken of met de privé situatie.

Bij een burn out wordt vaak ten onrechte gedacht dat iemand gewoon even uit moet rusten en dat het ‘vanzelf weer over gaat’. Het doel van burn out coaching is niet om ‘weer de oude te worden’ , maar om jezelf als het ware opnieuw uit te vinden waardoor je een beter evenwicht vindt, en waarbij je het werk weer kunt hervatten. De ervaring leert dat een benadering waarbij actief op een aantal zaken wordt ingezet, het beste ‘werkt’. Met andere woorden, niets doen helpt niet, het gaat niet vanzelf over door rust en tijd. Sterker nog, er is een grotere kans op piekeren en somberheid! Maar doorgaan op de oude voet kan ook niet meer.

Fasen van herstel

In een overzichtelijk plan worden diverse fasen van herstel onderscheiden. Bij aanvang zal er eerst aandacht moeten zijn voor wat energie ‘geeft’ (herstel van energie). Vervolgens wordt een duidelijke analyse gemaakt van de factoren die aan de burn out hebben bijgedragen, op meerdere niveau’s (persoon-privé situatie-werk) en die een goed inzicht geven in wat energie ‘kost’. Daarna zal een verander plan worden gemaakt, afgestemd op coachee en werkgever.

Gesprekken kunnen plaats vinden op kantoor of in de vrije natuur.